คำว่า ' subtitle ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บรรยายไว้ข้างล่างในภาพยนตร์
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z