คำว่า ' square ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ยกกำลังสอง
คำที่คล้ายกัน : double
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z