คำว่า ' sputter ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การพูดละล่ำละลัก
คำที่คล้ายกัน : stammer; splutter
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z