คำว่า ' splice ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่คล้ายกัน : couple
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z