คำว่า ' speed light ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หลอดไฟ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : หลอดไฟฟ้า
คำที่คล้ายกัน : speed flash; speed lamp


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z