คำว่า ' somnambulate ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เดินละเมอ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. i. & t.] To walk when /sleep.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z