คำว่า ' snorkeler ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนหายใจด้วยสน็อร์กเกิล
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คนหายใจด้วยท่อช่วยหายใจ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z