คำว่า ' sneer ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดดูถูก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เย้ยหยัน, เยาะเย้ย
คำที่คล้ายกัน : mock; scoff
คำตรงกันข้าม : honor; respect
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z