คำว่า ' snarl ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ดุด่าอย่างเกรี้ยวกราด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดขู่, คำรามใส่
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z