คำว่า ' slender ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า มีน้อย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : มีจำกัด, เล็กน้อย
คำที่คล้ายกัน : little; meagre; scant
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z