คำว่า ' sleek ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทันสมัย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตามสมัย


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[superl.] Having an even, smooth surface; smooth; hence, glossy; as, sleek hair.
[superl.] Not rough or harsh.
[adv.] With ease and dexterity.
[n.] That which makes smooth; varnish.
[v. t.] To make even and smooth; to render smooth, soft, and glossy; to smooth over.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z