คำว่า ' slash ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตัดทอน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ลดราคา, ย่อลง, ตัดออก, แก้ไข, ดัดแปลง
คำที่คล้ายกัน : cut; decrese
คำตรงกันข้าม : increase
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z