คำว่า ' Sikh ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับศาสนาซิกห์
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z