คำว่า ' brimstone ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สารกำมะถัน


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] Sulphur; See Sulphur.
[a.] Made of, or pertaining to, brimstone; as, brimstone matches.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z