คำว่า ' shore2 ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ค้ำยันด้วยเสาเอียง


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z