คำว่า ' shoot ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : รีบเร่ง, รวดเร็ว
คำที่คล้ายกัน : rush; spurt; hasten


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z