คำว่า ' brightness ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความสว่าง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความผ่องใส, ความแจ่มใส, ความสดใส
คำที่คล้ายกัน : brilliant
คำตรงกันข้าม : darkness


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z