คำว่า ' seclectivity ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การเลือกเฟ้น
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การคัดเลือก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z