คำว่า ' seal1 ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ยืนยัน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อนุมัติ, รับรอง
คำที่คล้ายกัน : ratify; certify; approve
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z