คำว่า ' scrappily ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อย่างมีรอยขูด


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[adv.] In a scrappy manner; in scraps.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z