คำว่า ' scrappily ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อย่างมีรอยขูด
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z