คำว่า ' savor ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า มีรสชาติ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : มีรส, ปรุงรส
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z