คำว่า ' sac ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ส่วนที่เหมือนถุงในสัตว์หรือพืช
คำที่คล้ายกัน : pouch


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] See Sacs.
[n.] The privilege formerly enjoyed by the lord of a manor, of holding courts, trying causes, and imposing fines.
[n.] See 2d Sack.
[n.] A cavity, bag, or receptacle, usually containing fluid, and either closed, or opening into another cavity to the exterior; a sack.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z