คำว่า ' sac ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ส่วนที่เหมือนถุงในสัตว์หรือพืช
คำที่คล้ายกัน : pouch
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z