คำว่า ' sabra ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ชาวยิวเกิดในอิสราเอล
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คนพื้นเมืองในอิสราเอล
คำที่คล้ายกัน : Jew; Israelite
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z