คำว่า ' sabotage ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ก่อวินาศกรรม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ลอบทำลาย, บ่อนทำลาย
คำที่คล้ายกัน : subvert; wreck
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z