คำว่า ' sabotage ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การก่อวินาศกรรม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การลอบทำลาย, การบ่อนทำลาย
คำที่คล้ายกัน : impairment; incapacitation, subversive destruction; vandalism
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z