คำว่า ' sabot ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รองเท้าไม้
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : (ใช้สวมในสมัยก่อนของประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส เนอร์เธอแลนด์ และเยอรมัน)
คำที่คล้ายกัน : patten
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z