คำว่า ' sabot ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รองเท้าไม้
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : (ใช้สวมในสมัยก่อนของประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส เนอร์เธอแลนด์ และเยอรมัน)
คำที่คล้ายกัน : patten


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A kind of wooden shoe worn by the peasantry in France, Belgium, Sweden, and some other European countries.
[n.] A thick, circular disk of wood, to which the cartridge bag and projectile are attached, in fixed ammunition for cannon; also, a piece of soft metal attached to a projectile to take the groove of the rifling.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z