คำว่า ' sable ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สัตวสี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายแมวจำพวก Martes zibellina
คำที่คล้ายกัน : marten
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z