คำว่า ' sable ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สัตวสี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายแมวจำพวก Martes zibellina
คำที่คล้ายกัน : marten


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A carnivorous animal of the Weasel family (Mustela zibellina) native of the northern latitudes of Europe, Asia, and America, -- noted for its fine, soft, and valuable fur.
[n.] The fur of the sable.
[n.] A mourning garment; a funeral robe; -- generally in the plural.
[n.] The tincture black; -- represented by vertical and horizontal lines crossing each other.
[a.] Of the color of the sable's fur; dark; black; -- used chiefly in poetry.
[v. t.] To render sable or dark; to drape darkly or in black.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z