คำว่า ' saber ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฟันด้วยดาบ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ฆ่าด้วยดาบ


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z