คำว่า ' saber ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฟันด้วยดาบ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ฆ่าด้วยดาบ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Alt. of Sabre
[v. t.] Alt. of Sabre
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z