คำว่า ' saber ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ดาบโค้ง
คำที่คล้ายกัน : sword
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z