คำว่า ' saber ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ดาบโค้ง
คำที่คล้ายกัน : sword


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Alt. of Sabre
[v. t.] Alt. of Sabre
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z