คำว่า ' sabbatical year ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ช่วงวันหยุดพักผ่อน
คำที่คล้ายกัน : sabbatical leave
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z