คำว่า ' sabbatical year ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ช่วงวันหยุดพักผ่อน
คำที่คล้ายกัน : sabbatical leave


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z