คำว่า ' sabbatical ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อน
คำที่คล้ายกัน : sabbatical year
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z