คำว่า ' Sabbath ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z