คำว่า ' Sabbath ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z