คำว่า ' Z's ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หลับ
คำที่คล้ายกัน : zeds
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z