คำว่า ' yack! ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำอุทานแสดงถึงความรังเกียจ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z