คำว่า ' yack ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดมากน่าเบื่อ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z