คำว่า ' wankered ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เมามาก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z