คำว่า ' wad ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เงินจำนวนมาก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z