คำว่า ' wad ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เงินจำนวนมาก


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z