คำว่า ' wacky ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บ้า
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ประสาท
คำที่คล้ายกัน : wacko


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A soft, earthy, dark-colored rock or clay derived from the alteration of basalt.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z