คำว่า ' wacko ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บ้า
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ประสาท
คำที่คล้ายกัน : wacky


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z