คำว่า ' ta-ra! ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บ๊ายบาย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z