คำว่า ' rabbit ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดไม่หยุด
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z