คำว่า ' naff ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ราคาถูกและมีคุณภาพแย่
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z