คำว่า ' kecks ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กางเกงขายาว
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z