คำว่า ' kak1 ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เรื่องไร้สาระ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z