คำว่า ' kabish? ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เข้าใจไหม?
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z