คำว่า ' Jack and Danny ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ช่องคลอด


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z