คำว่า ' Jack and Danny ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ช่องคลอด
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z