คำว่า ' I had one but the wheels fell off ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การตอบแบบเหน็บแนมว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดมา
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z