คำว่า ' gabbin ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูด (มักหมายถึงพูดมาก)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z