คำว่า ' f-word ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำเลี่ยงของคำว่า fuck


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z