คำว่า ' f-word ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำเลี่ยงของคำว่า fuck
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z